הודעה בדבר כינוס אסיפות נושים

בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בת"א (כב' הנשיא איתן אורנשטיין) (להלן: "בית המשפט") מיום 1.12.16, ניתנת בזאת הודעה לנושי החברות בדבר כינוס אסיפות נושים ובעלי מניות לצורך הצבעה על הצעת הסדר (להלן: "הצעת הסדר ").

אסיפות הנושים ובעלי המניות עבור החברות תתקיימנה יחד ביום 5 בדצמבר 2016 בבית ציוני אמריקה – רחוב אבן גבירול 26, תל אביב וזאת כפי שיפורט להלן:

בעלי מניות בשעה 15:30, נושים בדין קדימה ועובדים בשעה 15:45, נושים מובטחים בשעה 16:15, נושים בלתי מובטחים בשעה 17:00.

נושה / בעל מניות יהיה רשאי להגיש טופס הצבעה להסדר למשרדי החברות ברח' ביאליק 155 ברמת גן, טלפון: 03-7556609, פקס': 03-7556614, ודוא"ל: hesder@ortams.co.il, חלף הגעה לאסיפה עצמה.

נושה / בעל מניות אשר מעוניין לברר פרטים יוכל לקבלם ממשרדי החברות שפרטיהם לעיל. הצעת הסדר החוב, טופס הצבעה, וטופס ייפוי כח לצורך ייצוגו באסיפה יפורסמו באתר אינטרנט של החברות שכתובתו: www.ortam-malibu.co.il.

יש לעקוב אחר הפרסומים המתפרסמים באתר האינטרנט דלעיל ולהתעדכן בכל שינוי או עדכון.

עו"ד שאול ברגרזון – נאמן
ברגרזון ושות', עורכי דין
רחוב מנחם בגין 11, רמת גן
רו"ח יזהר קנה – נאמן
פאהן קנה ושות', רואי חשבון
המסגר 32, תל אביב